APIE MUS

Pagrindiniai Jungtinės Neuromokslų mokyklos tikslai yra skatinti domėjimąsi nervų sistemos mokslais, gilinti jau turimas žinias arba įgyti naujų. Norima suteikti galimybę dalintis atradimais, nuomonėmis, bendrauti su daug pasiekusiais ir patyrusias žmonėmis jaukioje aplinkoje. Taip pat stengiamasi populiarinti mokslinį mąstymą ir įrodymais pagrįstą mediciną, padėti ugdyti kompetentingą ir kritiškai mąstantį jauną specialistą.

Pagrindiniai Jungtinės Neuromokslų mokyklos tikslai yra skatinti domėjimąsi nervų sistemos mokslais, gilinti jau turimas žinias arba įgyti naujų. Norima suteikti galimybę dalintis atradimais, nuomonėmis, bendrauti su daug pasiekusiais ir patyrusias žmonėmis jaukioje aplinkoje. Taip pat stengiamasi populiarinti mokslinį mąstymą ir įrodymais pagrįstą mediciną, padėti ugdyti kompetentingą ir kritiškai mąstantį jauną specialistą.

Mes padedame studentams įgyti neurologijos, neurochirurgijos, psichiatrijos, vaikų ir paauglių psichiatrijos, psichoterapijos žinių, remiantis naujausia literatūra ir tyrimais supažindinti su nervų sistemos tyrimo galimybėmis, įžiebti diskusijas, stiprinti tarpusavio ryšius ir komandinio darbo įgūdžius, skatinti kūrybiškumą, smalsumą, kritinį mąstymą bei palengvinti ateities karjeros pasirinkimus.

Mes padedame studentams įgyti neurologijos, neurochirurgijos, psichiatrijos, vaikų ir paauglių psichiatrijos, psichoterapijos žinių, remiantis naujausia literatūra ir tyrimais supažindinti su nervų sistemos tyrimo galimybėmis, įžiebti diskusijas, stiprinti tarpusavio ryšius ir komandinio darbo įgūdžius, skatinti kūrybiškumą, smalsumą, kritinį mąstymą bei palengvinti ateities karjeros pasirinkimus.

Projekto organizatoriai keičiasi kiekvienais metais, nes Jungtinė Neuromokslų mokykla yra organizuojama LSMU Studentų mokslinės draugijos neurologijos, neurochirurgijos, psichiatrijos, vaikų ir paauglių psichiatrijos būrelių pirmininkų bei VU Studentų mokslinės veiklos tinklo neurologijos, neurochirurgijos, psichiatrijos, vaikų ir paauglių psichiatrijos bei psichoterapijos grupių koordinatorių. Patirtis perduodama iš vyresnių kolegų, o vis atsinaujinantys organizatoriai įneša naujų minčių ir idėjų. Tai daro mūsų renginį dinamišką ir kitokį, o išrinkti pirmininkai ir koordinatoriai turi puikią galimybę ugdyti savo komandinio darbo įgūdžius, plėsti pažinčių ratą, užmegzti naujas draugystes bei tęsti šią gražią renginio organizavimo tradiciją.

Projekto organizatoriai keičiasi kiekvienais metais, nes Jungtinė Neuromokslų mokykla yra organizuojama LSMU Studentų mokslinės draugijos neurologijos, neurochirurgijos, psichiatrijos, vaikų ir paauglių psichiatrijos būrelių pirmininkų bei VU Studentų mokslinės veiklos tinklo neurologijos, neurochirurgijos, psichiatrijos, vaikų ir paauglių psichiatrijos bei psichoterapijos grupių koordinatorių. Patirtis perduodama iš vyresnių kolegų, o vis atsinaujinantys organizatoriai įneša naujų minčių ir idėjų. Tai daro mūsų renginį dinamišką ir kitokį, o išinkti pirmininkai ir koordinatoriai turi puikią galimybę ugdyti savo komandinio darbo įgūdžius, plėsti pažinčių ratą, užmegzti naujas draugystes bei tęsti šią gražią renginio organizavimo tradiciją.